Meny

Personligt
Vem är herden
+ aktuellt
(uppdat 12 mars 2015)

-min rötter

1949

Prästmöte i Kagamega,Kenya med deltagare från 4 Afrikanska länder 2008

Filmen The Street från Murmansk
Fotoberättelse från resa till Kolahalvön 2008
1. Resan till Kolahalvön

2. Hus och torg på Kolahalvön


3. Ortodoxa kyrkan och sekterna

4. Konferens och Gudstjänster med Jesus i centrum

5. Ett ekologiskt katastrofområde

Dagbok från Filippinerna
Februari 2007

1 2 3 4 5 6 7


Sommarbilder 2008
bildgalleri från EFS-Konferensen i Timrå

Humor
NyHur god är du?
"Tjocka släkten" om evolution

Det finns alltid en utväg!
Inte lätt att ifrågasätta vissa sanningar

Hur låter en broccoli
avd. video
Påven i USA
Barn
Helpdesk !!!

humor
från 90-talet


Artiklar
Andlig spinning
Valborg i Ljustorp
Avskedspredikan
Golf o förlåtelse


Undervisning
Predikan 25april
Ser du?
Anti-Jante
Cellgrupper
Credo
Heligt trots

Tema: evangelisation
Människofiskare


Länkar
EFS
Hyr en präst!
Hjälp med en hemsida?
Foto och reportage
Starthjälp och ledarutbildning för Alpha- beta- grupper


Israels occupation


Citatet:
Det är till dem som varit vända mot Gud folket har vänt sig. Inte till
”dem som varit vända mot folket.

Magnus Malm
i sin bok
”Viskningar från katakomberna”, Libris.1:a-sidan

 

Nyheter Du som missat "på jakt efter Jesus i Iggesund" hittar den i arkivet

Nytt bloggförsök
denna gång på Svenska kyrkans hemsida under rubriken JesusanammaLäs om Insamlingsstiftelsen Oikos här. Du kan även följa oss på Facebook


Bekämpa Jantelagen
(fritt efter en artikel på engelska av Paul Anderson)
Bjørnstjerne Bjørnson, en berömd norsk författare, skrev en gång,
”Varje lycklig stund som du har, får du betala med en sorg.”
Många tror att detta citat kommer från bibeln.
De tar citatet på allvar och jag menar verkligen på allvar.
Vi är långt från de temperamentsfulla italienarnas uttryckssätt.
Hos oss har vi svårt med både ömhet och beröm.
Då en högt begåvad flicka frågade sin mamma varför hon inte berömmer henne,
svarade hon, ”vi vill inte att du ska bli högfärdig eller bortskämd.”

Jantelagen har varit en del av det skandinaviska samhället sedan
århundraden tillbaka. Den förstärktes, som ett resultat genom
en novell av Aksel Sandemose. Han var en dansk som flyttade till Norge
och mötte en attityd av negativism och depression.
Hans bok, kallad flykten från Jante,
äger rum i en liten påhittad dansk stad kallad Jante.
Den liknade hans hemstad Nykobing Mors. Den skrevs 1933,
och den berättar om den mörka sidan av småstadsmentaliteten.
Han kallade den för ”Jante lagen”. Den finns som outtalade regler.
Det är en förbannelse, inte en välsignelse, men vi verkar ha fått den
som vår särskilda DNA. Sandemose kanske valde tio lagar för att
skapa likhet med de tio budorden.

Här är Jantelagen som Sandemose skrev:
Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
Du skall inte tro att du vet mer än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger till något.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
Du skall inte tro att du kan lära oss något.
Vi kan kalla dem för en Heresi / irrlära/villolära då de är förvrängd sanning,
Det finns en beståndsdel av sanning i dessa tio budord.
St. Paul skrev till Filipperna kap 2:
"Lev … 3fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra
högre än er själva. 4Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras."
Ödmjukhet är inte det lättaste att förstå, men det betyder inte
att vi ska nedvärdera oss själva
eller adoptera ett mindervärdeskomplex
eller anta att vi inte kan göra något bra.
Genom Jantelagen ger vi ödmjukheten ett falskt ansikte.
Riktig ödmjukhet är en realistisk bedömning av vilka vi är,
och det leder faktiskt till frimodighet i stället för bristande förtroende.
Jantelagen, som jag kallar ”ormens teologi” ger denna felaktiga bild av
ödmjukheten och applicerar den som ett sorts jämlikhetens
demokratiska likriktare. Den ser till att ingen får för sig att de skulle vara förmer.

Japanerna har ett ordspråk, ”Den spik som sticker ut blir nedslagen,”
och Jantelagen har använts länge för att hålla folk nere, för att sätta dem på plats,
så att de inte sticker ut från mängden, som gör att de känner sig som skräp,
tills de börjar ifrågasätta sitt värde inför andra och även inför Gud.

”Om du frågar en svensk, om han spelar något instrument, säger han:
”Inte så mycket, jag spelar bara lite ibland,” även om han är en konsertpianist.
Om du frågar en amerikan, säger han: ”Visst gör jag det,
jag ska släppa en CD snart,”, även om han bara kan två ackord. ”,

En man som hade profetians gåva, var i Sverige för den första gången på 80-talet.
Ovetande om Jantelagen, såg han en anda över Skandinavien, en anda av
”Du ska inte tro att du är någon” Denne man sade också att den inte
var någon riktig Skandinavisk anda. Vikingarna var pionjärer, modiga banbrytare.
När vi möter Kristus befrias vi från träldom under Jantelagen, och får den sanna anden.

Jantelagen skapar:
• En falsk ödmjukhet
• En ödestro i stället för tro på Jesus, ”det var nog meningen”
• En apati som är svår att komma över ”det spelar ingen roll”
• En lögn som alstrar en falsk religiös ande
• En likformighet i stället för en riktig enhet (enhet kräver mångfald.),
• Undertryckande av modigt ledarskap
• Ett motstånd mot att göra goda gärningar
• En lagiskhet som står emot Guds nåd
• En ande av dömande och misstänksamhet i stället för en kristen gemenskap.
• Den lägger band på känslorna, får en att känna sig känslomässigt hämmad
• Ett klimat där profeter inte är välkomna i.

Jantelagen neutraliserar det som är positivt med Vikinga andan.
Den slätar ut alla, så att ingen lyser mer än andra.
Den skapar en demokratisk anda, som i.o.f sig har en positiv sida
när den gör oss generösa så att vi delar med oss av makt och resurser
till de som har mindre, men den negativa sidan av den håller folk från
att känna sig speciell för någon, även Gud.

Jantelagen står i kontrast till Guds bedömning av skapelsens krona,
då han sade att det var ”mycket gott”. Den säger i stället,
”jag är inte ok, och du är t.o.m. ännu värre”.
Den gör oss motvilliga att erkänna andra,
ära den som äras bör,
leva i en positiv attityd mot andra
och leva ut sin tro.
När Janteandan påverkar en person sållas sanningen bort.
Även om jag läser från Ordet att jag är special, kommer tolkningen,
”jag tillhör en annan division”.

Gud välsignar folk;
”det händer inte mig”.
Naturligtvis älskar Gud världen,
men jag spelar inte i förstakedjan.
Jag sitter i avbytarbåset, därför att jag inte är begåvad, jag är inte värdig,
jag är inte viktig för Gud eller för någon annan. Och jag bör inte ens fundera på det.”

Paul Anderson menar att jantelagen och ”alla ska vara lika” även påverkat
den kristna kulturen och gemenskapen. Pastorer är rädda för att bli
ensamvargar mer än de gör i Amerika, rädda att svika sina biskopar,
skapa vågor och väcka upp opposition bland sitt folk.
Så medan många pastorer i kyrkorna har erfarit en personlig förnyelse
i livet genom anden, så är det mycket få kyrkor som har.
Människor längtar efter friheten i Anden och hittar det i förnyelse möten,
men sedan återvänder de till sina kyrkor där traditionen trycker ner dem
och där de inte bör sticka ut på något sätt, för att inte bli nedtryckt.
Jens-Petter Jorgensen, som var ledare för Oas, den norska formen
av lutherska kyrkans förnyelse, fick frågan om vilken som var den främsta
fienden i kyrkan: liberalism eller traditionalismen.
Han svarade det senare. Traditioner är sunda, men traditionalismen
skapar en Gud av traditionerna, och blir inga förändringar och innovationer.

Fariseerna var ohjälpliga syndare, även om de dolde sin ondska i skydd av religionen.
Skandinavien, med sitt raffinemang, framgång och vackra kyrkor, har överträffat
den amerikanska kulturen med sin omoral.
Amerika är världsledande i att missionera ondska, men Skandinavien är framåt att leva den..

Dr. Gary Sweeten, ledaren för Lifeway Ministries International,
som ofta håller föreläsningar i Skandinavien, sade:
”Vi träffade på, de andliga, sociala, religiösa och välbekanta resultaten av Jantelagen,
då vi började vår tjänst i Norge i 1986. Den visade sig i många av kommentarerna
från intelligenta och dugliga män och kvinnor. De nedvärderade ständigt sig själva.
Till exempel, vägrade de flesta att svara på uppmaningen att skriva ner sina begåvningar
och dela dem med andra. Då jag frågade dem varför de vanligtvis undergivna
och lydiga norska pastorerna inte gick med på detta, fick jag som svar:
”Vi har inga gåvor eller talanger. Det vore högfärdigt att påstå att vi har några.
De flesta försöken att övertyga dem tillbakavisades, och antydningar om att någon
hävdar sig själv eller utmärker sig, sågs som ”amerikanskt och inte norskt”.,
Under en vecka lång retreat… stötte vi på flera ledare som straffade sig själva
mentalt för att ha lyckats. Faktum är att en man bad om förbön för att slippa framgång! ”,

Dr. Sweeten tog folket på retreaten genom en åtta-stegs process av befrielseböner.
”Fantastiskt,” skrev han, ”att det efter all denna undervisning, diskussion, bikt och ånger,
fortfarande fanns många ledare som inte förstod varför Jantelagen var fel.
Den hade blivit så stor del av varje persons mentala karta att en ändring var nästan omöjlig.
I den kvällens undervisning, delade jag in deltagarna i smågrupper, där det brann
av löften, offentlig bikt och ånger och avslutade kvällen med att bränna Jantelagen.

Efter retreaten hörde vi något som hänförde oss och gjorde att vi förstod att Gud
arbetade i bland oss. Stadsministern, Gro Harlem Brundtland var på nationell TV
kvällen efter vår undervisning och våra böner. På tiden (den sena 80-tal) var det
lågkonjunktur i Norge, och hon var orolig att landet inte kunde ta sig ur detta utan
stora ansträngningar. Hon använde en stor del av tiden med att diskutera hur Jantelagen
förstörde norsk initiativ, självtillit och självaktning. ”Den gamla uppfattningen måste förstöras,” sade hon.

Därefter gjorde den Stadsministern en mycket kraftfull sak.
Hon gjorde som vi hade gjort, förstörde Jantelagen symboliskt genom
att först läsa den och därefter att riva sönder den! Detta visade hela landet
att de inte kunde fortsätta med dessa lögner i människors medvetande.
Vi tror att hennes järvhet var besläktat med vår andliga kamp kvällen innan.

Så övervinner jag Jantelagens påverkan

1.Jag identifierar Jantelagens fäste. Vår kultur har påverkats av Jantelagen.
Genom att bekräfta Jantelagens starka fäste, ett invant och sjukligt sätt att reagera i livet,
börjar processen mot befrielse. Jag erkänner att några av mina reaktioner i livet
härstammar mer från vår kultur än från den levande Guden.

2. Jag bekänner att jag har påverkats av lögner mer än av sanningen, av köttets lagar
istället för vid Andens lagar. Jag har hållits tillbaka av en falsk ödmjukhet, av passivitet,
av en slöhetens ande och genom feghet, i stället för att lyda Guds Ord.
Jag erkänner att dessa lögner har dragit in mig i träldom.

3 Jag vänder mig ifrån lögnen. Jag vägrar att ta till mig Jantelagens lögner.
Jag står emot deras verkan på mig, min familjen och mitt arv.
En dopliturgi läser, ”Jag står emot alla de onda krafterna, djävulen,
och alla hans tomma löften.”, Istället för klänga mig fast vid lögnerna,
avslöjar jag dom och står aktivt emot dom. Jag ger mig inte passivt som
om jag inte har något annat alternativ.
Jag vänder mig emot den apati som Jantelagens ande ger.

4. Jag förlåter andra när jag har sårats på grund av Jantelagsandan,
jag sträcker ut förlåtelsen till andra, som har gjort mig illa,
inklusive pastorer, kyrkan och mina föräldrar.

5. Jag bekräftar sanningen.
Jag ikläder mig sanningens bälte och inbjuder sanningens Ande att verka i mitt liv.
Om jag håller fast vid lögnerna, bjuder jag in djävulen att ta över.
Jag väljer istället att flytta mitt beroende till Jesus.
Jag är dristig i stället för att vara försagd.
Jag uttrycker mina känslor istället för att gömma dom.
Jag kliver ut och gör det som Gud leder mig att göra,
och jag låter Honom att förändra mitt hjärta så att Andens frukter blir synliga i mitt liv.
Jag tar emot och vill leva i enlighet med sanningen,
och bestämmer mig för att låta mig kontrolleras av Anden (Rom 8:6).

Gary Sweeten skrev ett svar till Jante lagen, som han kallade Andens lag:

• Jag är en människa med värde, skapad till Guds avbild
• Jag är precis lika bra som någon annan för det säger Gud
• Jag har Guds Andes visdom
• Gud har gjort mig till en vinnare
• Jag är fylld med kunskap om Gud
• Gud hedrar mig lika mycket som Han hedrar andra människor på jorden
• Guds har planer för mitt liv
• Vad andra tänker och gör kontrollerar inte mig
• Gud älskar mig och så gör även Hans folk
• Jag har en läraktig ande.

6. Jag mottar befrielse.
Vi ber (för oss själva eller för andra):
”I namnet Jesus, befaller jag Janteandan och de andar som tillhör den att försvinna.
De har ingen makt över mitt liv.
Jag gör anspråk på den frihet som finns i Kristus Jesus.
Jag gör anspråk på arvet som tillhör mig som ett Guds barn genom Kristus blod.
Jag bryter påverkan av ett sjukligt arv.
Jag klamrar mig fast vid Jesus som är mitt riktiga fäste.”

7. Jag ber om att få fyllas med den Helige Ande.
Jag förkastar allt ont, och jag bjuder in den Helige Ande att fylla mig.
Jag litar på att Andens kraft ska övervinna effekten av Jantelagen i mitt liv.
Jag vill lära mig att gå med Anden dag för dag, ögonblick för ögonblick,
Jag vill ge mitt liv, mitt öde, min tid och mina val till honom.
Jag vill vara öppen för Kristi arbete i mitt liv.
Jag vill upprätta nya tankemönster och motstå gamla.

Jag kunde inte låta bli att tillfoga denna berättelse om en
8 kossors
På en ö i närheten av Indonesien hade man ett för oss ovanligt sätt att ingå äktenskap. Mannen som ville bilda familj gick till kvinnans far och bad om tillstånd att gifta sig. Fadern frågade efter stund hur mycket han va villig att betala i hemgift. Oftast var priset en ko. Var den unga kvinnan lite förmer än andra blev hemgiften 2 kossor. I sällsynta fall när kvinnan inte bara var vacker utan också mycket begåvad kunde hemgiften bli 3 kossor.
På den här ön var det en man som hade en dotter som han inte hyste några som helst förhoppningar till. Han tyckte att hon var ful. Redan som barn fick hon höra att hon var ful som stryk. Henne skulle han inte ens få en get för. Resultatet blev att hon skämdes och vistades inte ofta ute
På ön fanns också en handelsman som varit mycket framgångsrik och skapat sig både position och rikedom. Han kom en dag till pappan till den fula kvinnan. Han sa till honom att han hade sett hans dotter och fattat tycke för henne och ville gifta sig med henne. Pappan höjde sina ögonbryn och funderade på hur denna handelsman kunde ha lyckats så i affärer. Men han frågade honom vad han lunde tänka sig att ge för henne. 8 kossor svarade han. Pappan skyndade sig att sträcka fram handen innan handelsman skulle hinna ångra sig.
Bröllopet blev ett stor fest som pågick i flera dagar. Efter ett år hade handelsman den vackraste av alla kvinnorna på ön. När hon gick ut i samhället på morgonen sträckte hon på sig och tänkte, nu ska ni få se en 8 kossors…
Skönheten kommer inifrån. Denna kvinna hade fått uppleva en kärlek som övergick allt hon kunnat drömma om.
Vet du om att du är älskad av universums skapare. Han offrade sin enfödde son för din skull för att du skulle få ett överflödande liv.
Paulus skriver att det var inte med bockar och kalvars blod utan med sitt eget
När du vaknar på morgonen så ikläd dig Guds vapenrustning, ikläd dig Kristus på nytt och när du går ut i vardagen så vet i ditt inre att du tillhör Jesus Kristus, ett Guds barn. Du är verkligen någon, …
arne